Návod 
na vývoz

Návod na vývoz

Je zcela logické, že se jako podnikatel zajímáte o vývoz na bohaté západní trhy, kde kromě větší nákupní síly panují i dobré podnikatelské mravy. Jako manažer-majitel menšího podniku, který denně od rána do večera zajišťuje jeho chod, nemáte pochopitelně čas na budování vývozních kanálů anebo účast v obchodních misích, ani možná finanční prostředky na nejrůznější studie zahraničního trhu. A tím se Vaše vývozní plány nerealizují anebo se nerealizují v měřítku, v kterém byste si přál.

V praxi se jasně prokázalo, že menší výrobce nedisponuje know-how, které by mu umožnilo výrobek v zahraničí (v Nizozemsku) efektivně (co nejlevněji!) prezentovat a tím i svůj vývozní potenciál levně profinancovat. Docházelo k promoci podnikatelů, kteří nebyli na vývoz připraveni hlavně organizačně, což vyústilo do zbytečných nákladů a neproduktivního managementu zahraničního zájmu. Často byl výrobek daleko lepší, než schopnost výrobce ho vyvést! Podnikateli chyběly (strategické) informace, které by mu pomohly výrobní (vývozní) potenciál transformovat v konkrétní zahraniční zájem.

Došel jsem k závěru, že bude pro obě strany daleko efektivnější potenciálního vývozce nejprve důkladně informovat o strategii vstupu na bohatý germánský trh dříve, než začne investovat do přípravy vývozu a naší další spolupráce. Návod se proto nezabývá "obchodní byrokracií", jako jsou statistiky, teritoriální informace anebo obchodní analýzy plné grafů. Tyto informace si zdarma můžete přečíst na nejrůznějších informačních serverech.

Co Vám Návod na vývoz nabízí?

1. Zaprvé, Návod se zabývá výhradně realitou v terénu a ne teoretickou stránkou vývozu. Ukáže Vám poslední trendy na zahraničním trhu, vysvětlí jak oslovovat potenciálního odběratele, správně formulovat nabídku, prezentovat výrobní potenciál podniku, odstraňovat interní vývozní překážky, zajistit platbu, zpracovat webové stránky, které umí vyvážet a ne jen informovat a mnoho jiných důležitých věcí, které se "hlásí" u každého pokusu o vývoz na vyspělý trh.

2. Zadruhé Vám nabízí možnost přímého marketinku u potenciálních nizozemských odběratelů. Návod obsahuje kromě jiného veškeré nizozemské subjekty, které se zabývají dovozem a distribucí Vašeho výrobku. 

3. Zatřetí Vám nabízí využití kontaktní osoby v Nizozemí, na kterou se můžete kdykoli obrátit v rámci periferních asistenčních služeb dle dohody.

4. Začtvrté Vám nabízí absolutní nezávislost, což podstatně snižuje prodejní (vývozní) náklady.

Jinými slovy, Návod na vývoz poskytuje informace, které pracovníci státních institucí poskytnout neumí a obchodní vývozní agentury poskytnout nechtějí, aniž by toto bylo spojeno se závislostí, obligací anebo jinými povinnostmi jako je exklusivní zastoupení atd. Jeho záměrem je doplnit chybějící vědomosti, doporučit funkční procesy, upozornit na chyby a "vyprovokovat" produktivní podnikatelské impulsy, aniž by nějakým způsobem omezoval Vaše vývozní ambice …

 

 
[Home] [Váš kompas] [Naše nabídka] [Návod na vývoz] [Osobní prezentace] [Osobní asistence] [Smlouva o splupráci] [Kdo za Vás mluví] [Ceny služeb] [Kde nás najdete]