Osobní 
asistence

Osobní asistence

Pro klienty, kteří preferují návštěvu Nizozemí a osobní jednání, poskytujeme službu osobní asistence. Osobní asistence (anebo jedna osobní prezentace) jedné návštěvy klienta je zahrnuta v ceně Návodu na vývoz.

Osobní asistence je jednou z nejmodernějších služeb v rámci mezinárodního obchodu. Poskytuje Vám možnost maximální koncentrace a kontroly před jednáním a v průběhu samého jednání. Kromě toho potenciální dovozce disponuje nizozemským kontaktem (obchodním zástupcem) českého výrobce. Po Vašem příletu (příjezdu) do Nizozemí Vás vyzvedneme na určeném místě (letiště, autobusové anebo vlakové stanoviště atd.) a odvezeme pohodlným vozidlem do místa jednání a zpět. Po celou dobu Vám poskytujeme tlumočnickou službu (čeština, holandština, angličtina). Jedná se o jednodenní návštěvu jednoho business partnera. Chcete-li navštívit i jinou adresu na jiném místě ve stejný den, účtujeme si 95,- Eur jako dodatečné výdaje. V případě vícedenní návštěvy anebo dalších zvláštních služeb se cena stanoví dle dohody. 

Osobní asistenci si můžete objednat i bez nákupu Návodu na vývoz. V tom případě bude cena služby 250,- Eur. Jak již výše uvedeno, u zákazníků Návodu na vývoz je cena jedné osobní asistence (anebo osobní prezentace) zahrnuta v ceně Návodu…

 

 
[Home] [Váš kompas] [Naše nabídka] [Návod na vývoz] [Osobní prezentace] [Osobní asistence] [Smlouva o splupráci] [Kdo za Vás mluví] [Ceny služeb] [Kde nás najdete]