Osobní 
prezentace

Osobní prezentace

Osobní prezentace zkušeným jednatelem Vám poskytuje možnost přímého osobního marketinku Vašeho výrobku anebo služby, aniž byste byl nucen opouštět podnik, řešit jazykové bariéry a cestovat do Nizozemí. Jedná se o službu, která je přímo spjatá s Návodem na vývoz, ale kterou si mohou objednat i subjekty, které si Návod na vývoz neobjednaly.

Tato služba Vám umožňuje disponovat obchodním zástupcem v Nizozemí, kterého budete platit jen za odvedenou práci, tedy jen v případě, kdy dojde k osobní prezentaci Vašeho výrobku u nizozemského zájemce-potenciálního odběratele anebo k implementaci jiné objednané služby! Osobní prezentaci si můžete objednat buď na základě zájmu o spolupráci nizozemského distributora, kterého jste Vy oslovil (třeba na základě instrukcí Návodu) anebo na základě zájmu dovozce, kterého vyhledala naše kancelář.

Po jednání Vám zpracujeme report s veškerými relevantními informacemi o setkání a o postoji nizozemského subjektu k otázce spolupráce, včetně jeho námitek na design, návrhů na úpravy atd. Poštou Vám pošleme prospekty niz. subjektu a vizitku s podpisem jeho jednatele!

Jak jsem již uvedl, osobní prezentaci si můžete objednat i bez nákupu Návodu na vývoz. V tom případě bude cena služby 220,- Eur, u zákazníků Návodu na vývoz je cena jedné osobní prezentace (anebo osobní asistence) zahrnuta v ceně Návodu… 

 

 
[Home] [Váš kompas] [Naše nabídka] [Návod na vývoz] [Osobní prezentace] [Osobní asistence] [Smlouva o splupráci] [Kdo za Vás mluví] [Ceny služeb] [Kde nás najdete]